söndag 31 augusti 2008

Svart snipig social satirNu i slutet av sommaren har jag plockat upp en gammal bekantskap på nytt. Jag har börjat läsa Trouble for Lucia, den sista delen i den s k Lucia-sviten av E F Benson.

Det är en oerhört skruvad social satir om en samling människor som bebor två fiktiva engelska byar. Huvudperson är Lucia, en medelålders dam med konstnärliga intressen och oerhörda pretentioner. Samtliga böcker handlar om hur hon och hennes likaledes konstnärliga, pretentiösa "vänner" och rivaler (ofta ett och samma), skryter inför varandra med sina kultiverade intressen, försöker bräcka varandra med sofistikerad smak, backstabbar varandra hänsynslöst och snipar ur sig knappt märkbara sarkasmer ur mungipan över bridge-borden.

Det är väldigt roligt och oerhört elakt hela tiden. Det kan påminna om P G Wodehouses böcker, men Benson är djupare, svartare, och närmare verkligheten.
Böckerna skrevs under 20- och 30-talen, vilket märks på enstaka detaljer här och där.

De har filmats för TV, och det skulle vara roligt att se, samtidigt som jag undrar om bildmediet lyckas fånga alla finkalibrerade antydningar.

Cyniska anglofiler med en realistisk bild av mänskligheten har mycket att hämta här.

Inga kommentarer: